top of page
Stairs
Interior Design
Interior Design
Modern Dining Room
Modern Kitchen
Modern Interior Design
Modern Bathroom
Modern Interior Design
Modern Bathroom
Modern Bedroom
Cozy Living Room
Bathtub

İŞLƏRİN MƏRHƏLƏLƏRİ

təmir və tikinti
təmir və tikinti
təmir və tikinti
təmir və tikinti
təmir və tikinti
təmir və tikinti

Şirkətlə əlaqə
Bizim mütəxəssis ilə telefonla ilk məslhətləşmə

Mütəxəssisin obyektə pulsuz çağrilması

Fotofiksasiya,və bütün istəklərinizin aydınlaşdırılması və təstiqi məqsədi ilə mütəxəssis ilə şəxsi görüş

Təklifin təqdim olunması

Müzakirə, layihənin hazırlanması və
işlərin smetasının təsdiqi

Müqavilənin imzalanması

Bütün şərtlər,tarixlər və
ödəniş proseduru  müqavilə əsasında həyata keçirilir.

İşlərin icrası

Materialların çatdırılması və işin bütün mərhələlərinin icrası

Sifarişçi tərəfindən işin qəbulu

Tamamlanmış işin qəbulu
və müqavilə əsasında hesablaşma

TƏMİR PAKETLƏRİ

təmir və tikinti işləri
təmir və tikinti işləri
təmir və tikinti işləri
təmir və tikinti işləri
təmir və tikinti işləri
Azərbaycanda istənilən növ təmir və tikinti işlərinin icrası
birbankrek.png
təmir və tikinti
təmir və tikinti
Əlverişli qiymətlər
Optimal

qiymət/ keyfiyyət

nisbəti

Təcrübəli ustalar 
Öz işlərini bilən peşakarlar  heyət
Yüksək keyfiyyət və zəmanət 
Yalnız keyfiyyətli

materiallar və zəma

bütün işlərə zəmanət

 Zamanında təhvil
Bütün işlərin

tam vaxtında  təhvil verilməsi

İlk baxışdan tikinti və təmir mürəkkəb bir proses kimi görünməsə də, bu, heç də belə deyil. Əvvəlcə prossesin düzgün ardıcıllığını müəyyən etməlisiniz. İlk olaraq dizayna qərar verməlisiniz, istər daxili, istər xarici, istərsə də landşaft dizaynı. İstifadə olunacaq materialların miqdarı ilə səhv etməmək üçün lazımi ölçüləri götürməlisiniz, onları sərfəli qiymətə almalı və vaxtında çatdırılmasını təşkil etməlisiniz. Qeyd etmək istəyirik ki,ele bu mərhələdə Siz bu prossesi şirkətdən sərfəli qiymətə ede bilməyəcəksiniz. Niyə? Çünki, təcrübəli mütəxəssislərimiz ölçü götürüb elə smeta tərtib edirlər ki, son nəticədə istifadə olunmamış material ya heç yada çox az miqdarda qalır  ki, bu da işin ümumi qiymətində əksini tapsın. Həmçinin bir çox tikinti materialları satıcıları ilə əməkdaşlıq etdiyimiz üçün onlar materialları bizə fərdi endirimlərə təklif edirlər, öz yük maşınlarımız materialları vaxtında və daha ucuz çatdırmağa imkan verir.

Daha sonra siz layiqli, məsuliyyətli və peşəkar mütəxəssislər seçməli və onların işinə nəzarət etməlisiniz. Çox vaxt ustalar əvvəlki ustaların işindən razı qalmırlar və  öz  çatışmazlıqlarını və nöqsanlarını onların üstünə atmağa çalışırlar, və bu, öz növbəsində, təkcə görülən işin keyfiyyətinə deyil, həm də işin yerinə yetirilmə müddətinə və xərclərin ümumi məbləğinə təsir göstərir, çünki bəzi işləri yenidən görmək bəzən adi haldan daha çox pul və vaxt tələb edir. Bizim mütəxəssislərimiz öz işlərini vaxtında, yüksək keyfiyyətlə, ardıcıllığa və texniki zərurətə riayət etməklə yerinə yetirirlər və ən əsası bütün işlər təcrübəli prorablarımızın ciddi nəzarəti altında həyata keçirilir buda şirkətimizə müraciət etməyinizin başqa bir səbəbibidir.

Firmadan fərqli olaraq, özəl ustalar çox vaxt heç bir rəsmi müqavilə olmadan işləyirlər və bu da öz növbəsində onları hər hansı bir məsuliyyətdən azad edir ki, bu da sonradan işə təsir edir və nəticədə müştəri kimi sizi də narahat edir. Biz isə bütün işləri bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq həyata keçiririk, istər görülən işin keyfiyyəti, istər müddəti, istərsə də məbləğ və ödəniş qaydası və s.

Odur ki, seçim Siziindir! Siz xəyali qənayətçiliyi seçə və ya işinizi peşəkarlara həvalə edə bilərsiniz.

təmir və tikinti
təmir və tikinti
təmir və tikinti
təmir və tikinti
fab.jfif
bottom of page